Workshop 4: De organen

Facebooktwitter

Inhoud van de workshop

Waarom lukt het de een “beter”  dan de ander om een houding aan te nemen?

Waarom vordert de een sneller dan de ander?

Wat betekenen blessures voor de yoga-praktijk?

Deze en andere vragen zijn leidend tijdens deze workshop. De workshop staat open voor ieder belangstellende, ongeacht of iemand Yoga beoefent of niet, ongeacht ook het ervaringsniveau.
Hieraan ten gronde ligt de gedachte dat het voor elk mens een verrijking is om meer van het menselijk lichaam te weten. Na de workshop is er meer inzicht in beweging en meer bewegingsbewustzijn. Hierdoor wordt de bewegingskwaliteit en daarmee de efficiëntie van de beweging verhoogd. Dat komt elke beweging ten goede, onafhankelijk van d’r aard.
In deze workshop wordt, mits de deelnemers hier belangstelling in hebben telkens weer een brug gelegd met de Yoga-praktijk. Indien wenselijk en mogelijk gaat de workshop-leider ook op andere bewegingsvormen in.

We beginnen deze workshop na een informele kennismaking met een theoretisch gedeelte. De eerste 30 minuten bespreken wij de belangrijkste orgaansystemen zoals de Westerse, maar ook de Chinese geneeskunde ertegenaan kijkt. De verschillen zijn hierin bijzonder opmerkelijk en leerzaam. We bekijken en bewerken tekeningen en foto’s van de verschillende systemen.

Daarna gaan wij dieper op het ademhalingssysteem in. Zowel de Chinese als ook de Westerse geneeskunde hecht grote betekenis aan dit orgaansysteem. De visies erop verschillen echter zeer.

Wat kan ons deze kennis opleveren? Hoe kunnen we er gebruik van maken om onze bewegingskwaliteit maar ook onze levenskwaliteit uit te bouwen? Deze vragen onderzoeken wij in het aansluitende praktijkgedeelte waarin wij in verschillende bewegingsoefeningen het effect van de ademhaling observeren. Dit doen wij vanuit de verschillende visies om ook de effecten hiervan dieper te begrijpen.

Na de lunchpauze is er de gelegenheid, voor wie wil, aan een korte yoga-les deel te nemen om de beroemde after-lunch-dip een plekje te geven.

Daarna beginnen wij weer met een, deze keer kort theorie-gedeelte. Wij bespreken de rol van het spijsverteringssysteem, ook een systeem dat zowel Westers als ook Chinees gezien van groot belang is en waar de verschillende visies elkaar kunnen aanvullen.

Wij verteren veel en elke dag opnieuw; niet alleen het voedsel dat wij tot ons nemen, maar ook de indrukken die wij dagelijks opnemen willen verteerd worden. Dit proces bewust ondersteunen heeft directe invloed op onze levenskwaliteit en onze gezondheid. In het laatste praktijkgedeelte van deze dag ervaren wij samen met een oefenpartner hoe ons verteringssysteem werkt en hoe ook hier bewustzijn het alledaagse proces kan ondersteunen.

We ronden de dag af met wat tijd om aantekeningen te maken en vragen te stellen.

 

 

 

Standaard opzet van de workshop zoals die gegeven wordt indien niet anders vermeldt:
  9.30 uur             Inloop met koffie en thee: informele kennismaking met elkaar
10.00 uur            Welkom en korte introductie
10.15 uur            De organen: Bekeken vanuit verschillende gezondheidssystemen (theorie)
10.45 uur            Het ademhalingssysteem: een overzicht van functie en betekenis (theorie)
11.15 uur            Bewegingskwaliteit verhogen door ademhaling (praktijk)

12.00 uur            Lunchpauze

13.15 uur            After-lunch-dip (korte Yoga-les die niet bij het reguliere programma hoort)
14.15 uur            Het spijsverteringssysteem: een overzicht van functie en betekenis (theorie)
14.45 uur            Elkaar helpend verteren (praktijk)
15.45 uur            Tijd om eigen aantekeningen te maken
15.55 uur            Vragen
16.30 uur            Afsluiting