Het menselijk lichaam

Facebooktwitter

Het menselijk lichaam             

Om de opbouw van het menselijk lichaam te bespreken maken we onderscheid tussen verschillende structuren, systemen, stelsels. Deze keuze staat haaks op het feit dat de verschillende structuren afhankelijk van elkaar zijn en elkaar beïnvloeden. Deze keuze is dan ook een praktische keuze. Het is onmogelijk om alle structuren samen te bespreken voordat de afzonderlijke structuren helder zijn. Dit geldt zowel voor de Westerse als ook de Chinese anatomie.

                                  Peter_Paul_Rubens_115

In het vervolg kiezen wij een onderverdeling van het lichaam die het beste bij de Westerse anatomie past omdat dit de anatomie is waarmee wij het meest vertrouwd zijn.

We beginnen bij het menselijk skelet, waarbij het skelet onderverdeeld wordt in de bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen) en de core-body (het lichaam).
Deze onderverdeling houden we aan als in het vervolg over het spierstelsel gesproken wordt. Hier zal het bindweefsel ook uitgebreid aan bod komen.
Verder wordt het orgaanstelsel en de verschillende orgaansystemen besproken, zoals het ademhalingssysteem, het spijsverteringssysteem en het immunsysteem.

Daarnaast wordt het Chinese model van de meridianen toegelicht. Aan de hand van het gedachtegoed omtrent Yin en Yang worden begrippen als balans/disbalans en gezond/ziekmakend met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt het grotendeels energetische orgaanstelsel van de Chinese anatomie beknopt uitgelegd en de belangrijkste principes beschreven. Hier horen de energiebanen (meridianen) bij, maar ook de hiermee verbonden emoties, seizoenen, levensfases en hieraan gekoppelde behoeftes.