Menselijke anatomie

Facebooktwitter

De menselijke anatomie bestudeert de opbouw van ons lichaam met de diverse structuren en hun samenhang.

Daarmee is anatomie, naast fysiologie (functionaliteit), diagnose en behandelingswijzen een belangrijk deelgebied van elk geneeskundig systeem. Wereldwijd bestaan 3 grote geneeskundige systemen: de Westerse, de Chinese (TCM) en de Indiase (Aryuveda) geneeskunde. De geneeskundige systemen onderscheiden zich door fundamentele verschillen in de vier bovengenoemde deelgebieden.
Is het verschil op een deelgebied beperkt, zoals bijvoorbeeld bij de homeopathie, dan is er sprake van een alternatieve geneeswijze. Bijvoorbeeld de homeopathie gebruikt de anatomie, fysiologie en deels de diagnose van de Westerse geneeskunde. De behandelwijze daarentegen verschilt. Hier spreken wij van een alternatieve geneeswijze.
De verschillen tussen de Westerse en de Chinese en de Indiase geneeskunde zijn groter. Zij denken vanuit sterk verschillende modellen van de opbouw van het menselijk lichaam (anatomie). Daarmee gepaard gaan verschillende modellen der functionaliteit (fysiologie) van de verschillende lichaamsstructuren. En uiteindelijk beredeneren zij hun handelswijzen (diagnose en behandeling) op basis van deze modellen.

De Westerse geneeskunde is ons het meest vertrouwd. Daarom, als wij over anatomie spreken, dan denken wij in eerste instantie aan de Westerse anatomie. Hieraan worden verschillende lichaamsstelsels zoals het botstelsel (het skelet), het spierstelsel, het zenuwstelsel en het orgaanstelsel gekoppeld. Middels kleinere structuren, systemen en bindweefsels vormen de stelsels een samenhangend geheel, ons lichaam.

WP_20160507_001[1]                      WP_20160507_002

De Chinese geneeswijze verdeelt het lichaam in 12 orgaansystemen. Deze zijn onderverdeeld in 6 Yin- en 6 Yang-orgaansystemen. Bij elk orgaansysteem hoort een fysieke orgaanstructuur, een energiebaan (meridiaan), een energiekwaliteit en –richting. De energiestroom verbindt de orgaansystemen tot een samenhangend geheel.

WP_20160507_003                     WP_20160507_004

De Indiase geneeskunde heb ik zelf niet uitgebreid bestudeerd. De Aryuveda werkt ook met energiebanen, de nadi’s. Deze lijken vergelijkbaar met de Chinese meridianen. Net als de Chinese geneeskunde betrekt ook de Aryuveda de verschillende seizoenen en energie in vorm van emoties bij de geneeskunde. Maar in de Aryuveda is niet de energie maar het bewustzijn de alles tot een geheel verbindende factor.
De Chinese en de Indiase geneeskunde benaderen het lichaam allebei hollistisch. Voor allebei modellen hangen lichaam en geest samen. Een groot verschil is, dat de Chinese geneeskunde bij het lichaam begint en ervan uitgaat dat een gezond lichaam ook een gezond bewustzijn voortbrengt. De Indiase geneeskunde begint bij het bewustzijn en gaat ervan uit dat een gezond bewustzijn een gezond lichaam voortbrengt.

In het vervolg bespreek ik de menselijke anatomie op basis van de Westerse, aangevuld met de Chinese anatomie. Op deze manier wordt het inzicht in onze anatomie vanuit verschillende perspectieven belicht, waarbij het ene het andere bewust niet uitsluit of waardeert. Allebei modellen spreken over hetzelfde, ons lichaam. Afhankelijk van ons eigen inzicht en misschien ook van de sport/bewegingsvorm die we zelf beoefenen helpt soms het ene model meer dan het andere om ons begrip verder te ontwikkelen.