De manier van leren

Facebooktwitter

Over hoe wij leren:

Howard Gardner, een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, heeft in 1983 zijn theorie over Meervoudige Intelligentie gepubliceerd. Hierin maakt hij duidelijk dat er verschillende vormen van intelligentie bestaan. Hij stelde dat ieder mens op zijn eigen manier knap is. Hij besprak in deze 8 verschillende manieren, 8 verschillende intelligenties: de verbale, de logisch-mathematische, de visuele, de muziekaal-ritmische, de interpersoonlijke, de intrapersoonlijke, de natuurgerichte en de lichamelijk-kinesthetische intelligentie.
Gardners conclusie is dat niet iedereen op dezelfde manier leert en dat daarom leerstof op verschillende manieren aangeboden kan en moet worden.

In deze workshops worden daarom verschillende manieren van leren aangesproken om de menselijke anatomie diepgaand te begrijpen.
Elke workshop spreekt de verbale, de visuele, de intrapersoonlijke, de interpersoonlijke, de natuurgerichte en de lichamelijk-kinesthetische intelligentie aan. Hiervoor worden verschillende technieken ingezet:

  • Presentaties met ondersteuning van modellen, hand-outs en/of een digitale presentaties zoals een powerpoint (vooral natuurgerichte, verbale en visuele intelligentie)
  • Onderzoek middels visualisatie en mindfullness (vooral intrapersoonlijke en lichamelijk-kinesthetische intelligentie)
  • Zelfonderzoek in en middels bewegingsopdrachten (vooral intrapersoonlijke en lichamelijk-kinesthetische intelligentie)
  • Observatieopdrachten (vooral visuele intelligentie)
  • Onderzoek middels (zelf-)massageopdrachten (vooral lichamelijk-kinesthetische, intra- en interpersoonlijke intelligentie)